Vel blåst årsmøte!

BKK avholdt årsmøte 2019 tirsdag 12. februar. Det var 12 stemmeberettigede medlemmer tilstede.

Møtet forløp uten de store diskusjoner. Det viktigste som skjedde var en mindre endring i BKKs lover.
Styret har jobbet en tid en endring i styreroller og oppgavefordeling. På årsmøtet ble det vedtatt endring i BKKs lover §15 punkt 10a og b, og BKK har nå fått en sportslig ansvarlig og en økonomiansvarlig. Disse rollene var tidligere benevnt kasserer og oppmann.

Klubbens nye økonomiansvarlige, Camilla Berg, har ansvaret for å ha løpende øye med klubbens økonomi, både å øke inntekter, redusere utgifter og mulige investeringer. BKKs evigunge nestor Andreas Orheim ble valgt til sportslig ansvarlig. Rollen innebærer å ha overoppsyn med all sportslig aktivitet på alle plan. Det vil si konkurransepadling, nybegynner/rekrutteringsaktiviteter og tur- og mosjonspadling.
De to rollene materialforvalter/ og båthussjef er foreslått slått sammen fordi man ønsker at ansvaret for klubbens bygg og materiell skal samles i en rolle. Det er betryggende for BKK at Gaute Markussen bekler dette vervet. Marita Lannem ble valgt inn som nytt styremedlem. Øvrige styremedlemmer fortsetter i sine tidligere verv, så det nye styret blir en blanding av kontinuitet og to nye fjes.Vi takker Karoline Kvande og Arleen Engeset for innsatsen gjennom to år og er glade for få Camilla og Marita med på laget!

Følg oss på sosiale medier!

Støtt oss med din grasrot

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift