Bærum Kajakklubb

Padlevett

Padlevett

1. Bruk padlevest under padling.Fra 1. mai 2015 er det påbudt å bruke flytevest i alle båter som er kortere enn åtte meter (Småbåtlovens §23 a). Det betyr at alle som padler fra BKK må bruke padlevest hele året. Padlerne skal registrere seg i loggboken før man drar ut og padler.  Kravet om padlevest om bord eller på gjelder ikke i organisert idrett eller konkurranse. Med organisert idrett menes aktiviteter, herunder trening, tilrettelagt i regi av idrettsorganisasjoner som er registrert i Norges Idrettsforbund.   Se nærmere utdypning av dette under fanen
"Bruk av flytevest"


2. Vær synlig, men ikke stol på at du blir sett. Bruk farger som synes, vær oppmerksom og opptre defensivt.

3. Avpass avstand til land etter vind og bølger og egenferdighet.

4. Vær bevisst egne ferdigheter. Gjennomført padlestigens kurs og jevn øvelse i kurskravene gir en indikasjon på hvor nivået er.

5. Bekledning. Padleren må være kledd tilstrekkelig til å kunne berge seg selv i land, ved gjeldende vanntemperatur. Dette gjelder særlig tidlig på året. Det innebærer også at man må kunne ligge i vannet minst 10 minutter før første effekt  av nedkjøling merkes.

6. Padleren bør kunne egenredning og kameratredning

7. Sjøfartsloven gjelder også kajakker, lær de grunnleggende vikepliktsreglene Generelt for båter fra høyre, for alle seilbåter under seil, og for alle nyttefartøy (typisk Rigmor/Rigfar i v åre padleområder). Husk at alle båter trenger en minste styrefart for å kunne manøvrere trygt.

8. Ta hensyn til fugle- og dyreliv ved padling, spesielt i hekketiden og våren.

 

Bærum Kajakklubb
Postboks 196, 1300 Sandvika
bkk@enginor.no

Org.nr: 992 470 623
Bankkonto: 6219.05.65454

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift