Bærum Kajakklubb

Regler for behandling og lån av klubbkajakker

Regler for behandling og lån av klubbkajakker

Behandling av BKKs utlånsbåter og annet klubbutstyr
1. Kajakken skal bæres og plasseres slik at roret ikke støter mot bakken eller andre hindringer.
2. Kajakken skal tømmes for vann etter padletur FØR den løftes opp fra vannet.
3. Kajakken skal spyles ut- og innvendig og tørkes før den legges inn i båthallen.
4. Padleåren skal behandles forsiktig. Den må alltid legges slik at den ikke blir tråkket på eller kommer til skade på annen måte.

Lån av Bærum KKs kajakker
1. BKKs utlånskajakker kan benyttes av medlemmene som:
a. har betalt sin medlemskontingent for det aktuelle år
b. har gjennomgått BKKs introduksjonskurs hvor opplæring i riktig behandling av kajakker inngår, eller
c. har den nødvendige padlekompetanse uten å ha gjennomført introduksjonskurs.
2.All lån av kajakk skal registreres i loggbok som ligger i båthallen. Dato, klokkeslett, navn og type kajakk.
3. Dersom kajakken er ødelagt eller har feil send en egen post til BKK@enginor.no.
4. Det er ikke tillatt å gå i land andre steder enn på BKKs brygger
5. Medlemmer har ikke anledning til å låne ut båter til ikke-medlemmer
6. Klubbens K2 og K4 kajakker er kun for aktive konkurransepadlere etter tillatelse fra trener eller et styremedlem.

Tillatelse må også innhentes ved lån av K-2 turkajakk. Send post til bkk@enginor.no

Oversikt over Citius lånekajakker

Beskrivelse av kajakker

Bilde

Citius 60
Stødig tur båt som er 60 cm bred. Den har en stor åpen cockpit.Sitsen kan justeres med et enkelt håndgrep for å tilpasses din ben lengde

Citius 55
En stødig tur båt, men også rask og gode fartsegenskaper.Veier du under 70 kg vil denne båten oppleves like stødig som en 60.Den har en stor åpen cockpit. Sitsen kan justeres med et enkelt håndgrep for å tilpasses din ben lengde

Citius 51
En rankere tur båt. Passer for øvede padlere. Har stort volum og god oppdrift for padlere med + 100 kg.

Citius 48
Dette er en racer båt.Den er rank, men har samtidig stort oppdrifts volum og er rask.

Citius 44
Dette er en racer båt. Stødigheten kan sammenlignes med Lancer( for dem som levde i steinalderen)

Bærum Kajakklubb
Postboks 196, 1300 Sandvika
bkk@enginor.no

Org.nr: 992 470 623
Bankkonto: 6219.05.65454

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift