Bærum Kajakklubb

Bruk av flytevest

Bruk av flytevest

Fra 1. mai 2015 er det påbudt å bruke flytevest i alle båter som er kortere enn åtte meter (Småbåtlovens §23 a). Det betyr at alle som padler fra BKK må bruke padlevest hele året. Padlerne skal registrere seg i loggboken før man drar ut og padler.  

Fritak for flytevest

Det er laget en forskrift som definerer unntak fra Småbåtlovens §23a. Ett av forskriftens unntak er at idrettsutøvere som deltar i organisert idrett eller konkurranse ikke trenger å bruke flytevest hvis det gjør gjennomføringen vanskelig eller at det åpenbart er unødvendig. Dette unntaket gjelder ikke for utøvere til og med ungdomsklassen (det året de fyller 16 år). I henhold til NPFs lover skal disse skal padle med vest hele året på alle treninger og i konkurranser. 

Spesielle regler for unge aktive ved padling tidlig om våren: 

Konkurransepadlere i junior- og seniorklassen skal padle med vest fram til 1. mai. Tidlig på våren skal ingen padle alene, minimum 2 utøvere må padle sammen. Det er ikke tillatt å padle uten følge av trener før 15. april (eller fram til påskeferien).  Fra 15. april (eller etter påskeferien) kan man padle utenom fellestreninger dersom man er minimum 2 som padler sammen. Utøvere under 16 år kan ikke padle utenom fellestreninger til annen beskjed blir gitt fra trenerne. Ungdomspadlere (15 og 16 år) kan padle sammen med juniorpadlere og eldre på økter utenom fellestreninger.

Bærum Kajakklubb
Postboks 196, 1300 Sandvika
bkk@enginor.no

Org.nr: 992 470 623
Bankkonto: 6219.05.65454

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift