Bærum Kajakklubb

Sikkerhet

Sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet:        
Et sikkert, trygt og godt klubbmiljø er et fundament for padleglede!
Padling vil alltid innebære en viss risiko, men ved å følge klubbens retningslinjer for sikker padling vil risikoen være minimal.

Målet for HMS i B ærum Kajakklubb er å unngå:

  • drukningsulykker, andre typer ulykker og skader under opplæring, vanligturpadling, trening, konkurranser og arrangementer
  • ​skader på kajakker, årer og annet utstyr,
  • skader på dyreliv o1g miljø.

For å forebygge og unngå ulykker, skader og uhell må vi som klubbmiljø tilegne oss god risikoforståelse,
trene sikkerhet, men ikke minst må du og jeg tenke risikoeksponering i all vår planlegging! 
Som medlemmer i klubben har vi et personlig ansvar for å sette oss inn og etterleve klubbens HMS policy (Helse Miljø Sikkerhet)
og sikkerhetsregler. 

Et hyggelig, trygt og godt klubbmiljø må vi skape sammen. Det betyr også at vi må ta vare på hverandre og kunne hjelpe i
vanskelige situasjoner. 
Klubben har nulltoleranse til doping og mobbing – du og jeg må ta ansvar og være bevisst
våre handlinger og måten vi opptrer på. 


 

Bærum Kajakklubb
Postboks 196, 1300 Sandvika
bkk@enginor.no

Org.nr: 992 470 623
Bankkonto: 6219.05.65454

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift