Bærum Kajakklubb

Publisering av bilder/video på nett

Publisering av bilder/video på nett

Vi følger Norges Idrettsforbund sine retningslinjer for publisering av bilder og film av våre utøvere på nett/hjemmeside: 

Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av de krav som stilles i personopplysningsloven ogåndsverksloven

Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som lett kan identifiseres på bildene før de publiseres. Dersom de som er avbildet er under 15 år må samtykke hentes inn både av barnet selv og foresatte. 

Loven stiller i utgangspunktet ikke krav til at samtykket skal være skriftlig, men ved bruk av samtykkeerklæringen vil det ikke være rom for tvil om at samtykke er gitt. I EIF kan du gi elektronisk samtykke på "Min side". Se også "Samtykkeerklæring for publisering av bilder og film av barn" under.

Last ned samtykkeerklæring for publisering av bilder og film av barn
Trykk her for mer info.

BKK og NIF sine retningslinjer:

  1. Før bilde eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.
  2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.
  3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes ønske om publisering.
  4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne barn og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn.
  5. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier.
  6. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet.
  7. Dersom et samtykke trekkes tilbake må publiserte bilder og film slettes.  

Les mer om bilder av barn på nett på Datatilsynets nettsider.https://www.datatilsynet.no/Sektor/Skole-barn-unge/Bilder-pa-nett/Bilder-av-barn-pa-nett/

På dubestemmer.no kan dere lese mer om barn og unges personvern og hvordan dere kan gå frem dersom bilder skulle havne på avveie:http://www.dubestemmer.no/voksne/foresatte

 

 

Bærum Kajakklubb
Postboks 196, 1300 Sandvika
bkk@enginor.no

Org.nr: 992 470 623
Bankkonto: 6219.05.65454

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift